Tvilum høster store gevinster med RPA

Hos Tvilum er deres RPA-robotter blevet et skattet og værdifuldt redskab. RPA hjælper virksomheden med at indfri vækstmålene uden at skulle tilføje flere ressourcer. Samtidigt vokser medarbejdertilfredsheden, når de tunge rutineprægede opgaver nemt og trygt kan overlades til en RPA-robot.

Tvilum er en global leverandør af ”ready to assemble” møbler med en omsætning på over DKK 1 mia. De tre fabrikker placeret i Danmark og Polen sender årligt over seks millioner møbler ud til førende møbelhuse og kæder over hele verdenen. Tvilum har salgskontorer fordelt over hele Europa samt USA, Chile og Japan.

 

”Jeg vil bestemt anbefale andre virksomheder at komme i gang med RPA. Min anbefaling er, at man skal springe ud i det og starte en implementering uden at have nogle større strategier og visioner for området – for det skal nok komme. Vi har i hvert fald fået meget værdi for pengene”. 

Per S. Larsen

Continuous Improvement Director, Tvilum

Tvilum høster store gevinster med RPA

RPA - en genvej til en mere effektiv og tilfreds virksomhed

I Tvilums jagt på optimeringsmuligheder rettede man opmærksomheden mod RPA. Og det stod hurtigt klart, at virksomheden med RPA hurtigt og omkostningseffektivt kunne automatisere manuelle og rutineprægede arbejdsopgaver, der slugte medarbejdernes tid og forhindrede virksomheden i at opnå sit fulde potentiale.

Dermed så Tvilum to overordnede mål med RPA. På den ene side ville virksomheden erstatte så mange manuelle og rutineprægede processer som muligt med RPA-robotter for at spare dyre medarbejderressourcer og eliminere de fejl, der altid følger med håndholdte processer. På den anden side ønskede de at højne medarbejdertilfredsheden ved at frigøre medarbejderne fra kedelige og repetitive opgaver og lade de spændende, motiverende og værdiskabende opgaver fylder mere i deres hverdag.

 

Tvillum RPA løsning

 

Hastighed, erfaring, og den rigtige partner var afgørende

Tvilum ville hurtigst muligt blive klogere på, hvordan RPA ville virke for dem, og hvilken værdi det kunne skabe. Derfor nedsatte de en arbejdsgruppe, der identificerede en række potentielle processer på tværs af virksomheden, der med fordel kunne automatiseres med RPA. Allerede efter én uge var Tvilum oppe og køre med de første RPA-robotter. Det viste sig hurtigt, at RPA skabte stor værdi for virksomheden, og det naturlige næste skridt var derfor at brede RPA ud til flere afdelinger og automatisere mange flere processer. 

Nordic RPA har spillet en central rolle for Tvilums succes. Tvilum kontaktede Nordic RPA for at få et inspirationsmøde, hvor de kunne få indsigt i teknologiens potentiale, andres erfaringer og for at få en ide om, hvordan de kunne komme i gang. På baggrund af inspirationsmødet besluttede Tvilum sig for at starte et testprojekt op. Vores konsulenter deltog i afdækningen og udvælgelsen af de processer, der indledningsvist skulle automatiseres.

I dag har Tvilum sine egne RPA-konsulenter, uddannet af Nordic RPA, så virksomheden hurtigt og agilt kan programmere RPA-robotter og implementere dem uden ekstern hjælp.

 

Effektivitet der aldrig stopper

Hos Tvilums ledelse, der har konstant fokus på at effektivisere og forbedre processerne, har RPA vist sig som et vigtigt redskab til at vækste virksomheden kraftigt uden at ansætte flere medarbejdere. Hos medarbejderne er begejstringen lige så stor. De kan nu trygt overlade mange tunge og rutineprægede opgaver til RPA-robotterne og i stedet fokusere på de opgaver, der skaber værdi for virksomheden og er udfordrende og spændende. Tvilums rejse med RPA er kun begyndt.

 

Tvillum RPA løsning

 

 

”Den største værdi ved RPA er, at man kan fjerne en masse af det ikke-værdiskabende arbejde i de administrative processer”.

Jacob B. Larsen
CI/PEX Manager, Tvilum