Sammenfletning af data

Proces

Mange virksomheder står ofte med et behov for at kunne sammenflette en lang række datakilder fra forskellige programmer og systemer.


Løsning

En RPA-løsning kan agilt og automatisk hente data fra forskellige kilder, systemer og eksempelvis kontrakter – sammenflette og præsentere data til de relevante modtagere.

Uddrage essens af dokumenter

Proces

Afdelinger, som modtager og bearbejder store mængder dokumenter, kan bruge meget tid på at uddrage essensen af dokumenterne, som kan være spredt ud over mange siders indhold.


Løsning

Machine Learning kan lære præcis hvilken information, der er relevant. Eksempelvis kan over 15.000 PDF-sider bearbejdes per time af en Machine Learning-robot med en sporingsnøjagtighed på over 85%. Robotten gør opmærksom på de punkter, som den ikke kan finde, så medarbejderens tidsforbrug på informationssøgning i dokumenter kan reduceres markant.

Compliance

Proces

Indrapportering, kontrol og sletning af data er alle tre tidskrævende processer, som virksomheder er lovmæssigt bundet til at foretage. Indrapportering kan eksempelvis være produktionsmængders miljøafgiftsberegning. Kontrol kan være gyldigheden af købers momskode. Sletning indebærer eksempelvis overholdelse af gældende GDPR-regler om lagring af personfølsomme data.


Løsning

RPA kan indlæse og behandler store mængder data på en struktureret måde. Herved sikres automatisk og tidsmæssig korrekt indrapportering til offentlige myndigheder, løbende kontrol af kunders data samt mulighed for at opsætte automatisk sletning eller arkivering af data.