Onboarding

Proces

Oprettelse af medarbejdere er typisk en meget standardiseret proces, som gerne skal foretages hurtigt og præcist. Oprettelsen foretages nogle gange i adskillige systemer, hvor det er tvingende nødvendigt, at data oprettes ens og korrekt. Det kan føre til fejl eller udskydelse af oprettelsen, hvilket ikke giver medarbejderen den bedste start i virksomheden.


Løsning

RPA kan oprette medarbejdere systematisk på tværs af flere systemer. Oprettelsen kan tilpasse medarbejderens afdeling og stilling med den tilhørende relevante information som eksempelvis personalehåndbog og telefonlister. Onboarding kan tage lang tid for en medarbejder at gå igennem, og derfor skæres processen ofte til. Med en robot er opgaven hurtigt og præcist udført, så alle nye medarbejdere får en god opstart.

Personaleadministration

Proces

Der modtages løbende digitale oversigter over medarbejdere, der har skiftet stilling internt. Skiftet medfører registreringer af en række ændringer for den pågældende medarbejder. Det er dog både tidskrævende og besværligt at rette informationerne forskellige steder i forskellige systemer.


Løsning

Ved at automatisere processen indtastes informationerne automatisk de korrekte steder, når der modtages en ny liste. Data valideres og såfremt der er fejl i de nye data, giver robotten besked til brugeren, som herefter kan nøjes med at behandle evt. fejlede registreringer.

Bogføring af timeregistrering

Proces

Ved timelønnede medarbejdere bruges der ofte et eksternt system til selve timeregistreringen. Det pågældende system danner filer med tidsregistreringerne, og evt. fejl i filerne skal rettes, før de kan indlæses i ERP-systemet og bogføres.


Løsning

Robotten kan automatisk tjekke en foruddefineret mappe på fastsatte tidspunkter. Alle tidsregistreringerne hentes, og kendte fejl rettes, inden de overføres til ERP og bogføres. Der sendes desuden en status til rette vedkommende.