RPA viser vej i digital jungle

Nic. Christiansen Gruppen står for en væsentlig del af bilimporten i Skandinavien og ejer desuden blandt andet de eksklusive bildetailkæder Bayern AutoGroup og British MotorGroup samt multibrand-kæden Terminalen.

Den store mangfoldighed i bilmærker betyder også stor mangfoldighed i interne IT-systemer.

"Vi skal navigere i mange forskellige systemer fra producenter, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder. Det kan betyde, at vi skal ind i flere specifikke systemer hos ét brand for at finde oplysninger om den enkelte bil, mens det kan være helt anderledes hos et andet brand", siger Jan Stærmose-Enke og tilføjer.

"For en ting er, at vi har mange bilmærker, og de hver især har deres system. Men selv indenfor de forskellige bilmærker kan de enkelte afdelinger eller funktioner hos producenten have endnu flere systemer. Vi stod derfor med en kæmpe opgave i at få forsimplet vores medarbejderes arbejdsopgaver".

Løsningen på den problematik har været at få RPA ind i virksomheden. Det enkelte bilmærke definerer stadig, hvilke systemer der skal bruges, men det er nu i højere grad blevet robotten ’Robert’, der har til opgave at navigere i junglen af IT-systemer. Virksomhedens medarbejdere arbejder derfor i højere grad ud fra interne skabeloner. Derefter kan robotten køre resten af processerne i hus. Det er ét af de områder, hvor Nic. Christiansen Gruppen i dag benytter sig af RPA.

 

"Når vi ser på de årsværk, vi har sparet på grund af RPA, så er der ingen tvivl om, at robotter for fremtiden kommer til at fylde mere hos os. Ultimativt er det rigtig mange kroner og ører, vi taler om".

Jan Stærmose-Enke

CFO i Nic. Christiansen Gruppen

RPA viser vej i digital jungle

 

Nordic RPAs framework sparer os for tid 

Nic. Christiansen gruppen står selv for udviklingen af RPA, og samarbejdet med Nordic RPA baserer sig derfor i højere grad på rådgivning, værktøjer og et værdifuldt framework.

"Vi har valgt at samarbejde med Nordic RPA, da de har ekspertise i forhold til, hvordan vi handler ud fra best practice. Deres framework giver os samtidig nogle værktøjer, der kan hjælpe med at få optaget processerne og få lokaliseret, hvor eventuelle fejl skulle opstå. Det sparer os for rigtigt meget vedligeholdelsestid og giver mere tid til at udvikle flere processer", siger Steffen Juhl Christensen, RPA Development Specialist hos Nic. Christiansen Gruppen.

 

Årsværk sparet ved automatisering 

Nic. Christiansen Gruppen kunne sidste år fejre deres automatiserede proces nummer 50 samtidigt med, at de har krydset milepælen for 12.000 timers repetitivt arbejde sparet.

"Vores forretninger er glade for RPA og har taget godt imod deres nye robot-kollega. Det er hurtigt blevet tydeligt, at robotten er der for at hjælpe og ikke for at ’stjæle arbejde’. Vi har etableret lokale ’RPA-ambassadører’ i de enkelte forretninger, der kan fortælle om teknologien og svare på, hvilke processer der er ideelle til RPA. Det har hjulpet os med at se, hvor vi ellers kunne bruge RPA-hjælp", siger Steffen Juhl Christensen.

 

Nic. Christiansen Gruppen er på en større digitaliseringsrejse, som skal sikre organisationen fortsat vækst i et stærkt konkurrencepræget marked. At skulle geare til en digital fremtid indebærer også at udvikle større IT-integrationer. De store projekter tager oftest længere tid, og derfor har de også her haft stor succes med at sætte ’Robert’ i arbejde.

"Hvis vi har en større integration i pipelinen, som vi ved har længere udsigter, så har vi med fordel kunne sætte robotter til at løse opgaverne, mens vi venter. Det kan være, at RPA-processen udgår, når integrationen er færdig, men RPA-løsningen vil have givet os en mere glidende overgang og sparet en masse timer indtil da", siger Jan Stærmose-Enke.

 

RPA viser vej i digital jungle

 

Skalering bygger på best-practice  

Succesfuld skalering af RPA kræver det rette framework. Det ved de hos Nic. Christiansen Gruppen, derfor er deres RPA-skalering bygget efter retningslinjer, som vi også betegner som værende ’best-practice’ hos Nordic RPA. Det betyder systematisk opbygning af processer, genbrugelige byggeklodser og lav vedligeholdelsestid.

"Med over 50 processer i drift og et ønske om endnu flere, så har det været nødvendigt, at vi har kunnet holde vedligeholdelsestiden nede. Det er lykkedes os ved at have strømlinede processer, der bruger de samme byggeklodser, hvor det giver mening. På den måde skal, vi kun rette til ét sted, hvis flere processer skulle melde samme fejl", siger Steffen Juhl Christensen. 

Nic. Christiansen Gruppen har prioriteret RPA højt i virksomheden, og har igennem hele deres RPA-rejse haft udviklingen af de automatiserede-processer placeret internt i virksomheden.

RPA viser vej i digital jungle

 

 

"Det er vigtigt for os at have selve udviklingen in-house, men når vi står overfor større udfordringer og skal beslutte om, vi skal gå til den ene eller anden side, så har det været en stor hjælp at have Nordic RPA tilknyttet. Vi får faglig sparring og råd til, hvordan vi agerer ud fra ’best practice’. Det er tydeligt for os, at deres konsulenter har erfaring fra at have siddet samme sted som os".

Steffen Juhl Christensen

RPA Development Specialist hos Nic. Christiansen Gruppen.