Faktura & fragthåndtering

Proces

Købsfaktura processen indebærer ofte tunge manuelle processer (hvor i processen afhænger af eksisterende set-up). Robotten ”lukker” disse manuelle processer (”huller”).


Løsning

Robotten indlæser indkomne fakturaer, herunder kan der foretages linjeafløft via Document Understanding (machine learning) og herefter foretager check mod lister / PO / eller godkendelse hos relevante medarbejdere. Liste med differencer sendes til rette medarbejdere og robotten bogfører fakturaer, der er OK. Løsningen optimerer således kreditorbogholderi gennem digitalisering, automatisering og et effektivt arbejdsflow - fra modtagelse af fakturaen til digital arkivering.

Debitorindbetalinger

Proces

Registrering af indbetalinger sker ved at logge ind på netbank og aflæse indbetalinger. Indbetalingerne skal efterfølgende indlæses i virksomhedens ERP-system. Processen kan involvere mange forskellige banker og mange forskellige flere ERP-systemer.


Løsning

Med de samme rettigheder som den medarbejder, der ellers skulle udføre opgaven, kan robotten med sit eget NemID, selv logge ind for at hente informationer fra banken og overføre dem til ERP-systemerne.

Inddrivelse & rykkere

Proces

I forbindelse med manglende betaling fra kunder, sendes ofte manuelle rykkere via e-mail. I større virksomheder er det en proces, der tager lang tid og bygger på faste regler og tjek.


Løsning

Inddrivelse er et meget velegnet område til RPA, da robotten kan lære reglerne for eventuelle undtagelser og sættes til automatisk at tjekke en liste over manglende betalinger. Robotten tjekker listen med det ønskede interval og sender en mail på vegne af debitorbogholderen. Robotten sættes op til at sende en aldersfordelt debitorliste til relevante personer. Herved frigives en stor del af medarbejderens tid, der i stedet kan bruges på andre kunderettede aktiviteter.