Drift monitorering

Proces

Produktionsmaskiner skal løbende have aflæst drift-data for at sikre stabilitet. Det er et stort arbejde at indsamle disse informationer


Løsning

Robotten indsamler data fra de forskellige produktionsmaskiner og rapporterer til den ansvarlige. Dette sparer ikke kun tid, men sørger også for rettidig vedligeholdelse.

Returnerings proces

Proces

Hvis der opstår en fejl med et produkt, sender kunden en digital indkøbsordre for et erstatningsprodukt eller reparation. En medarbejder indtaster herefter en lang række informationer i et system, der håndterer returneringsprocesser sideløbende med nogle fysiske tjek. Herefter skal det samme indtastes i ERP-systemet.


Løsning

De fysiske tjek kan man ikke komme udenom, men med en automatisering er det mulig at få robotten til at lave et udkast i returneringsprogrammet, hvorefter medarbejderen kan tilføje evt. rettelser eller tilføjelser fra de fysiske produkter. Bagefter kan robotten også overføre alle informationerne til ERP.

Produktionsplanlægning

Proces

I det daglige skal produktionsplaner løbende tilpasses interne og eksterne faktorer, som spiller ind i forhold til optimal produktionsplanlægning. Det er ofte uoverskueligt for et menneske at få alle faktorer med, hvorved en markant del af produktionsplanlægningen dannes ud fra en mavefornemmelse og skøn med tilhørende risici.


Løsning

Machine learning kan overskue enorme mængder data, herunder historisk produktionsplanlægning for at sammensætte den mest optimale produktionsplan for dagen. Det er en skalerbar løsning, modsat produktionsplanlægning fra mennesker, der ofte indebærer ansættelse af ekstra planlæggere for hver fabrik, når produktionsmængden vokser.