Salgsorder

Proces

Når en salgsordre modtages som f.eks. en vedhæftet PDF, skal informationerne fra PDF’erne registreres i ERP-systemet og en produktionsordre eller plukliste oprettes.


Løsning 

Robotten tjekker for indkomne salgsordrer og behandler dem herefter automatisk, så de ligger klar til produktion eller pluk med det samme. Det skaber hurtigere fakturering og dermed bedre cash-flow.

Kundeoprettelse

Proces

I virksomheder, hvor kunder oprettes online, er den efterfølgende oprettelsesproces manuel. Der opstår derfor en back-log med opgaver og i perioder med større kundetilgang, bliver listen lang. 


Løsning 

En automatiseret løsning tjekker for nye tilmeldinger i et fastsat interval og opretter kunden øjeblikkeligt i relevante systemer. Udover at frigive ressourcer sikrer det også højere kundetilfredshed og færre supportsager om manglende oprettelse, fordi den nu sker automatisk kort efter tilmelding - også i weekenden.

CRM-Processer

Proces

I CRM er det vigtigt, at alle informationer inkluderes og opdateres for at opnå det fulde udbytte. Kunderettede medarbejdere bruger ofte meget tid på gentagne og regelbaserede CRM-opdateringer.


Løsning

Robotten behandler kundedata på tværs af flere systemer og behandler ændringer og indtastninger med lethed. Robotten sikrer, at alle dine CRM-oplysninger er synkroniseret, da de forbinder systemer, processer og aktiviteter efter behov 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.