Alle workshops bliver afholdt af NORDIC RPA-konsulenter, der har stor erfaring med RPA samt afvikling af workshops - vi sørger for at give jer landets bedste sparring. En workshop tilrettelægges specifikt til virksomheden. Ræk gerne ud til os, så vi kan drøfte jeres behov og tilrettelægge et forløb. 

Eksempler på workshops:

pic

 

Standardisering­

Deltagerne får forståelse for nødvendigheden af standardisering af RPA, særligt opbygning af dokumentation og framework.

 
Kontakt os

pic

 

Governance­

Workshoppen tilfører viden om sikkerhed, metoder og deployment pipeline med udgangspunkt i Nordic RPA Framework.

 
Kontakt os

pic

 

Livscyklus­

Der gives indblik i hele RPA-livscyklussen, fra manuel proces identifikation til slutteligt at igangsætte robotten, fx med DevOps.

 
Kontakt os

pic

 

Onboarding­

Med udgangspunkt i livscyklusmodellen stiftes der kendskab til hvordan nye medarbejdere onboardes til CoE, baseret på den rolle, de er tildelt.

 
Kontakt os

pic

 

Proces Pipeline­

Grundig oplæring i standarder for RPA-pipeline, hvordan en proces udpeges til udvikling, og hvilke krav der skal sættes til as-is og to-be dokumentation.

 
Kontakt os

pic

 

Adgang og rettigheder­

Deltageren vil forstå mulighedre for opsætning af UiPath teknologien med fokus på adgang og rettigheder til udviklere, citizen devevlopers, robot mv.

 
Kontakt os

pic

 

Drift­

Der gives specifik indblik i åndtering af fejl og afvikling af RPA processer. Der diskuteres også avancerede fejlhåndteringer udover orchestratorens oversigt.

 
Kontakt os