Levering & indkøb

Proces

Der kontrolleres løbende, om indkøbte ordre er blevet leveret af leverandør. Og hvis ja, om prisen, varen og mængde stemmer overens med den oprindelige ordre.


Løsning

RPA kan løbende følge op på, om en ordre er leveret. Faktura som ofte ankommer før levering, kan sammenholdes med oprindelig indkøbsordre. Ved fejlfrit forløb noteres blot bogført købsfaktura, mens der ved afvigelser sendes information til brugeren, som kan bruge sin arbejdstid mere produktivt.

Ikke ankomne varer

Proces

Hvis en vare eller ordrebekræftelse ikke er modtaget rettidigt, sendes der manuelt en rykker via e-mail. Det er en proces, der oftest udføres dagligt og primært består af copy/paste og tjek af faste regler.


Løsning

Med en automatisering rykkes der automatisk på daglig basis, så en ophobning af backlog undgås. Der frigives samtidig tid til mere værdifulde opgaver i en travl hverdag.

Faktura og fragthåndtering

Proces

Kontrol af faktura og forsendelses-reference, tjek specifikationer mod fragtberegner og bogføring i ERP. Typisk en tung manuel proces.


Løsning

Robotten indlæser indkomne fakturaer og foretager check mod lister/PO/fragtberegner eller godkender hos relevante medarbejdere. Liste med differencer sendes til rette medarbejdere, og robotten bogfører fakturaer, der er OK. Løsningen optimerer således kreditorbogholderi gennem digitalisering, automatisering og et effektivt arbejdsflow – hele vejen fra modtagelse af fakturaen til digital arkivering.