RPA automatisering i 3 trin

RPA automatisering er efterhånden en fundamental del af den digitale transformation hos mange virksomheder. Det skyldes, at teknologien hurtigt og omkostningseffektivt opnår mange forretningsmål. Det sker uden store ændringer eller forstyrrelser af forretningen og dens systemer. Når flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at implementere softwarerobotter, bliver deres udfordring ofte, hvordan de starter en effektiv automatiseringsrejse. Rejsen skal give mulighed for succesfuldt at skalere RPA på tværs af virksomheden, så der opnås en reel og holdbar transformation af virksomheden. Læs med her, hvor vi giver indblik i en effektiv automatiseringsrejse baseret på UiPath’s guide ”Charting the automation journey”.

 

Den hastige udvikling inden for RPA

RPA er stadig en relativ ny teknologi. Den startede i 90’erne med simpel ”screen scraping automation”. Senere blev den forbedret med det, som er definerende for RPA i dag: workflow automation, target og scripting teknologi (at robotten let kan trænes til at operere mellem systemer). Teknologien udvikler sig hurtigt, og der bliver konstant lanceret nye automatiseringsfunktioner. RPA udnytter allerede kunstig intelligens (AI) og machine learning til at skabe intelligent automatisering.  Helt nye højder for automatisering bliver muliggjort på grund af den hurtige og konstante udvikling, som bringer flere og flere fordele.

Det er vigtigt at have en plan for, hvordan rejsen skal begynde og udvikle sig undervejs. Mulighederne med RPA er mange, og det betyder også, at implementeringen af RPA-teknologi i din unikke organisation har sit helt eget sæt udfordringer. 

 

3-trins model for RPA automatisering

 

billede

Den markedsledende RPA-platform  UiPath har udviklet en tre-trins automatiseringsmodel i guiden ”Charting the automation journey”. Den skal hjælpe virksomheder med at rykke fra et indledende pilot-projekt til skaleringen af automatisering i hele virksomheden. Guiden bygger på UiPaths årlange erfaringer og best practice. Læs om guidens 3 trin herunder.

 

 

Trin 1: Kom godt i gang med RPA automatisering

Første trin skal tage organisationen fra det indledende RPA-pilotprojekt til implementeringen af de første produktive robotter. Her fastlægges det, hvordan man forbereder sig på RPA, vælger den rigtige platform, hvordan man organiserer sig ledelsesmæssigt omkring initiativet samt, hvordan bevidstheden omkring RPA kan øges i hele organisationen.  

Det er en fordel at starte stille og roligt op, og omfanget er typisk på en bestemt forretningsfunktion eller afdeling. Her kan man implementere 1-10 robotter. Formålet er i denne fase hurtigt at se resultater og skabe bevidsthed omkring initiativets fordele. Derudover er målet også at give medarbejderne grundlæggende erfaringer med og viden omkring RPA og opnå operationel ekspertise i afdelingen/funktionen.

 

Trin 2: Skalering af på tværs af virksomheden

Når værdien af automatisering er bevist, er næste skridt skalering. Her skal man som virksomhed fortsætte med at automatisere processerne i den oprindelige afdeling. I denne fase skal man have blik for hele forretningen. Det er på dette trin, at i begynder at identificerer processer, der dækker hele virksomheden, og derfor med fordel kan automatiseres.  Skaleringen af robotter skal ske på tværs af virksomheden og ikke blot på afdelingsniveau. Antallet af robotter kan variere mellem 10-100 alt afhængigt af jeres virksomhed. Målet er her at opnå operationel ekspertise i virksomheden samt at skabe en skalérbar RPA-infrastruktur, så i er parate til det sidste trin; transformation.

 

Trin 3: Transformation af hele forretningen

I det sidste trin skal din organisation fokusere på digital transformation af hele organisationen. Det betyder ikke, at den operationelle ekspertise opgives, men at potentialet for transformering sættes i centrum. I sidste trin kommer konceptet ”en robot til enhver ansat”, hvor hver medarbejder kan få deres egen digitale assistent. 

Automatisering på alle niveauer i virksomheden har potentiale til fuldstændigt at transformere, hvordan virksomheden fungerer og betjener kunder. Med den fulde transformation kan virksomheder for alvor nyde godt alle de fordele, som RPA medfører.

 

Vil du have hjælp til din automatiseringsrejse?

Guiden ”Charting the automation journey” er designet til at hjælpe organisationer med at udvikle deres egen automatiseringsrejse. Ved at læse hele guiden, får du indblik i best practice og erfaringer fra den virkelige verden, som kan vejlede dig i igangsættelsen af et nyt RPA-projekt samt råd og anbefalinger, når man skalerer eksisterende RPA-projekter for at indfri virksomhedens fulde potentiale.

Download guiden her.

 

Skal vi mødes?

Vi vil meget gerne hjælpe dig med din automatiseringsrejse. Kontakt os gerne her.